สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1

ประกาศจากสำนักงานเขตพื้นที่

 
 เรียนผู้ใช้งาน eoffice เนื่องจาก Server เดิมของ eoffice เต็มไม่สามารถส่งข้อมูลเพิ่มเติมได้ และ สพฐ.ได้ ตัดระบบ internet Moenet ของโรงเรียน และ สำนักงานเขตฯทั่วประเทศในวันที่ 1 ม.ค. 2561 ทำให้ระบบ office เดิมไม่สามารถใช้งานได้ ทางผู้ดูแลได้แก้ปัญหาโดยการติดตั้งระบบ eoffice ใหม่ โดยท่านสามารถเข้าใช้งานโดย Username-Password เดิม หากไม่สามารถเข้าระบบได้ให้ติดต่อผู้ดูแลที่นี่ [1 ม.ค. 2561, 15:54]